Grupa „Anioły” z Szamotuł została laureatem trzeciej edycji Festiwalu „Wychowanie przez teatr” o statuetkę „Otwartej dłoni”, celem którego jest twórcza resocjalizacja. Festiwal ma formę otwartego konkursu profilaktyczno-edukacyjnego. Impreza odbyła się 2 grudnia w szamotulskim kinie.
Zaproszonych gości oraz uczestników konkursu powitali organizatorzy festiwalu Agnieszka Nowaczyk – kierownik Zespołu Kuratorskiego w sprawach rodzinnych i nieletnich z Piotrem Michalakiem – dyrektorem Szamotulskiego Ośrodka Kultury.
Oficjalnego otwarcia dokonał Zastępca Kuratora Okręgowego ds. osób dorosłych Sądu Okręgowego w Poznaniu, zarazem Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu Pan Wojciech Mroczkowski.
Głos zabrali także: podinspektor Piotr Mania – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz dr Ewelina Silecka Marek z Wydziału Studiów Edukacyjnych – Zakładu Resocjalizacji UAM w Poznaniu.
Patronami festiwalu byli: Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w Poznaniu oraz Fundacją „Odnaleziona Bajka” Szamotuły.
Muzycznie otwarcie wzbogaciła Daria Tomczak, laureatka konkursu „Szamotuły – miejsce dla talentów”.

Tematem konkursowych zmagań był trudny i bardzo aktualny problem dopalaczy.
W pokazach konkursowych wzięło udział osiem zespołów:
Zespół „Ambitny Team” z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „NEGEB” Szamotuły z przedstawieniem pt. „Wolność”
Autor scenariusza: s. Kamila Kondej, s. Magdalena Weimann
Reżyser: s. Kamila Kondej, s. Magdalena Weimann
Opiekun artystyczny: s. Kamila Kondej
Zespół „Świetliki” z Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „ŚWIETLIKI” Sieraków z przedstawieniem pt. „Taniec na pajęczynie” na podstawie scenariusza Renaty Kęsik
Reżyser: Katarzyna Paluszak, Justyna Ratajska, Paulina Krenc
Opiekun artystyczny: Katarzyna Paluszak
Zespół „Moskar” z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Gołańcz i Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu z przedstawieniem pt. „Anioł i diabeł”
Autor scenariusza: Joanna Bakaluk
Reżyser: Milena Narodowiec
Opiekun artystyczny: Milena Narodowiec, Anna Piechocka, Iwona Nowak
Zespół „Anioły” z Grupą PaT ze Świetlicy Środowiskowej „Anioły”, działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach z przedstawieniem pt. „Tylko jeden raz”
Autor scenariusza: Oliwia Włoch
Reżyser: Agnieszka Nowaczyk, Alicja Kałużyńska, Iwona Januszak
Opiekun atystyczny: Agnieszka Nowaczyk, Iwona Januszak, Alicja Kałużyńska
Grupa „BOA 3 – Bardzo Otwarci Amatorzy” z Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 działającego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto z przedstawieniem pt. „Sąd nad dopalaczami”
Opiekun artystyczny: Paulina Michalska
Scenariusz: Paulina Michalska i wychowankowie Ośrodka Kuratorskiego
Reżyser: Paulina Michalska
Zespół „Sweet Eyes” ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przylesie” w Czarnkowie z przedstawieniem pt. „Wielokropek”
Autor scenariusza: Marta Styczyńska, Magdalena Matelska, Barbara Ratajczak
Reżyser: Artur Geremek, Monika Rzysko
Opiekun artystyczny: Monika Rzysko
Zespół „Amatorzy” działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrorogu z przedstawieniem pt. „Uczta życia”
Autor scenariusza: Anna Karge, Laura Tomczak
Reżyser: Anna Karge, Klaudia Kaczmarek
Wybór muzyki: Oliwia Berdzik
Opiekun artystyczny: Anna Karge
Zespół „Betlejemskie dzieci” ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi „Betlejemka” w Szamotułach z przedstawieniem pt. „Pomocna dłoń”
Scenariusz: s. Monika Szymczak
Reżyser: s. Monika Szymczak, Urszula Żołądkowska, Katarzyna Małecka
Opiekun artystyczny: s. Monika Szymczak

Jury w składzie:
– dr Hanna Karaszewska oraz dr Ewelina Silecka Marek – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji
– Wojciech Mroczkowski – Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu
– Marcin Iwanowski – członek zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu
– podinspektor Piotr Mania – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
– Piotr Witoń – aktor i konferansjer
wyłoniło laureata konkursu oraz przyznało dwa regulaminowe wyróżnienia.

Zdobywcą statuetki „Otwartej dłoni” został Zespół „ANIOŁY” z Grupą PaT w Szamotułach.
Wyróżnienia otrzymali:
Grupa „BOA 3 – Bardzo Otwarci Amatorzy” z Poznania
Zespół „MOSKAR” z Gołańczy i Wągrowca.
Nagrody ufundował Szamotulski Ośrodek Kultury.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, ich opiekunom i mentorom za wspaniałe prezentacje, licznym gościom za obecność a wszystkim osobom i instytucjom wspierającym za zaangażowanie i wsparcie. Do zobaczenia za rok!

.

Dodaj komentarz