Za nami pierwszy gminny turniej Artystycznych Spotkań Recytatorów w sezonie artystycznym 2018/2019. Konkurs ma na celu krzewienie i doskonalenie kultury mowy polskiej i sztuki żywego słowa, ma wyrabiać wrażliwość i rozpowszechniać literaturę. W każdym turnieju jury dokonuje wyboru najlepszej prezentacji zespołowej (nagrody pedagogiczne) oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia jurorskie.

W pierwszej części konkursu wiersz zaprezentowali recytatorzy z klas 4-6 szkół podstawowych. W indywidualnym turnieju recytatorskim z fragmentem prozy i wierszem wystąpili uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. Jury oceniało  dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny utworu.

Konkursowe zmagania recytatorów poprzedziły warsztaty z rozgrzewki aparatu mowy i ćwiczenia językowe przeprowadzonych przez Piotra Dehra.

Jury w składzie: Andrzej Ciborski, redaktor Radia Poznań oraz Piotr Dehr, instruktor teatralny Centrum Kultury Zamek w Poznaniu po wysłuchaniu 41 recytatorów przyznało następujące nagrody i wyróżnienia.

Nagrody pedagogiczne otrzymali:
Maria Zaraś – SP nr 1 w Szamotułach
Zofia Drygała – SP nr 2 w Szamotułach
Natalia Kasprzak – SP nr 3 w Szamotułach
Alicja Kałużna – SP w Brodziszewie
Miłosz Cichocki – SP w Otorowie
Aleksandra Budynek – SP w Pamiątkowie.
 
Nagrody jurorskie przyznano:
Julii Araszkiewicz, Gabrieli Gostyńskiej, Jakubowi Mikita ze SP nr 3 w Szamotułach.

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienia jurorskie:
Marcin Turski SP nr 1 w Szamotułach, Magdalena Dziudziel SP w Otorowie, Zuzanna Karaszewska SP w Szamotułach, Antonina Szymanowska SP w Szamotułach, Alicja Badzińska SP w Pamiątkowie.

 

W indywidualnym turnieju jury przyznało:

dwie 1. nagrody:
Juliannie Sroka-Kierończyk z SP nr 1 w Szamotułach
i Jakubowi Kasperkowiakowi z Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dwie 3. nagrody:
Marcie Suterskiej z SP nr 2 w Szamotułach
i Oliwii Wieczorek z SP w Brodziszewie

 

 

 

 

 

 

 

oraz wyróżnienie I stopnia: Darii Panek SP nr 3 w Szamotułach,

wyróżnienie II stopnia: Zofii Metler SP nr 3 w Szamotułach
i Dominice Hajdacz SP w Otorowie.

Dziękujemy za udział w konkursie uczniom i ich opiekunom. Gratulujemy nagrodzonym. Nagrody książkowe dla laureatów ufundował Szamotulski Ośrodek Kultury – organizator konkursu.
Na zimowy turniej Artystycznych Spotkań Recytatorów zapraszamy 20 lutego 2019 r.

Dodaj komentarz