Rozwijanie komputerowych umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży, poprzez warsztaty z robotyki z LEGO Spike Prime oraz certyfikowane szkolenia e-Citizen ECDL. Unijny projekt edukacyjny Liga eSzkoła, który gwarantuje: • Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne łączące zabawę Lego z edukacją. • Przygotowanie do udziału w konkursie FIRST® LEGO® League.

 

PROWADZĄCY: Piotr Witoń

WIEK: od 10 do 17 lat

KOSZT: bezpłatnie

ZAJĘCIA: poniedziałek, godz. 15.45-17.30

Pierwsze zajęcia w sezonie 2021/2022 – 4 października

 

 

W ramach Projektu pracownicy gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) wzięli udział w szkoleniach z programowania i obsługi robotów LEGO® Spike Prime oraz e-Citizen ECDL. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają do organizacji i przeprowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Projekt Liga eSzkoła NUTS 3 – Poznański POPC.03.02.00-00-0538/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.