Już po raz siedemnasty, Szamotulski Ośrodek Kultury był organizatorem Powiatowego Przeglądu Teatrów Dziecięcych o statuetkę Czarnej Księżniczki, który odbył się 8 grudnia w kinie Halszka. Przegląd jest imprezą popularyzującą amatorski dziecięcy i młodzieżowy ruch teatralny. Stwarza licznej grupie odbiorców możliwość skonfrontowania ich dotychczasowych działań artystycznych, wymiany doświadczeń warsztatowych, sprzyja integracji młodego środowiska artystycznego. Daje szanse ujrzenia wartościowych, ciekawych dokonań teatralnych młodych uczestników. Różnorodność poszukiwań zarówno w obszarze materii literackiej jak i formy teatralnej sprawił, iż tegoroczny Przegląd teatrów stał się interesującym, barwnym świętem teatru dziecięcego.
Wystąpili:
1. Teatr Zespołu Szkół w Gaju Małym gm. Obrzycko
Tytuł spektaklu: „Baśń o braciach miesiącach”
reżyseria: Małgorzata Mikrut, Łukasz Janc
2. Teatr Zespołu Szkół w Otorowie
Tytuł spektaklu: „Czerwony Kapturek-Teatrzyk kopertowy”
reżyseria: Magdalena Odwrot
3. Teatr „Koszałki-Opałki” Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach
Tytuł spektaklu: „Pomiędzy”
reżyseria: Katarzyna Zagulska
4. Teatr „Dzieci zza kurtyny” Szamotulskiego Ośrodka Kultury
Tytuł spektaklu: „Przygoda w bibliotece”
reżyseria: Piotr Witoń
5. Zespół Teatralny z Grzebieniska z Zespołu Szkół w Grzebienisku
tytuł spektaklu: „Śpiąca królewna”
reżyseria: Krzysztof Jakubowski
6. „Zespół z klasą B” ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
w Nowej Wsi k/Wronek
Tytuł spektaklu: „Mikołajkowa przemiana”
reżyseria: Dorota Szablewska
7. Teatr „Chochlik” ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przyborowie
Tytuł spektaklu: „Między niebem a ziemią”
reżyseria: Paulina Śliwa.

Po prezentacjach konkursowych, opiekunów grup oraz uczestników, zaproszono na warsztaty teatralne „Mowa polska-REAKTYWACJE”, którego podstawowym tematem była kultura słowa oraz dykcja, oddech i głos. Zajęcia poprowadził aktor, absolwent łódzkiej filmówki, pedagog, wykładowca licznych szkół aktorskich Janusz Andrzejewski od 1992 aktor Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.
Oceny prezentacji konkursowych dokonała komisja artystyczna w składzie: Katarzyna Grajewska – kierownik literacki Teatru Animacji w Poznaniu, Krzysztof Dutkiewicz – aktor Teatru Animacji w Poznaniu.
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
Nagrody reżyserskie dla: Piotra Witonia (Przygoda w bibliotece), Magdaleny Odwrot (Czerwony Kapturek), Katarzyny Zagulskiej (Pomiędzy), Małgorzaty Mikrut i Łukasza Janca (Baśń o braciach miesiącach).
Nagrody aktorskie otrzymali:
Daria Skorupska za rolę miesiąca Lutego w spektaklu „Baśń o braciach miesiącach”, Weronika Wegner za rolę Oli i Adam Owsianny za rolę ojca w spektaklu „Pomiędzy”, Monika Flaum za rolę Czarownicy, Zuzanna Stachowiak, Karolina Torba, Laura Skrzykała za role wróżek Flory, Niezabudki, Hortensji w spektaklu „Śpiąca Królewna”, Maksymilian Wolnicki za rolę reportera w spektaklu „Między niebem a ziemią”.
Nagrody zespołowe:
Nagroda III dla Teatru Koszałki-Opałki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach za spektakl „Pomiędzy” (za podjęcie współczesnego tematu, ważnego dla młodych ludzi)
Równorzędne II Nagrody dla: Zespołu Teatralnego z Grzebieniska za spektakl „Śpiąca Królewna” oraz dla Teatru „Chochlik” ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przyborowie za spektakl „Między niebem a ziemią”.
NAGRODĘ GŁÓWNĄStatuetka Czarnej Księżniczki autorstwa Alicji Goszczyńskiej otrzymał Teatr „Dzieci zza kurtyny” z Szamotulskiego Ośrodka Kultury.

Nagrody laureatom wręczał przedstawiciel Starostwa Powiatowego pan Jan Stefaniak. Dodatkowo wszystkie zespoły otrzymały od organizatorów pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz książki „Baśnie z doliny Samy” autorstwa Łukasza Bernadego z legendą Czarnej Księżniczki.

Dodaj komentarz