Zaduszki Poetyckie 2013 pełne refleksji i zadumy

Organizatorem tegorocznych Zaduszek Poetyckich – 14 listopada – był Szamotulski Ośrodek Kultury i Starostwo Powiatowe w Szamotułach. Zaduszki Poetyckie 2013 przypadają w „Roku Tuwimowskim”. Aleksandra Słomińska prowadząca koncert konkursowy na wstępie przybliżyła Tuwima jako autora tekstów po dziś wykonywanych, nie tracących niczego ze swej aktualności, a jedynie zyskujących nowy urok i wdzięk. – Piosenki z Tuwimem w tle wykonywało wielu artystów m. in Czesław Niemen, Grzegorz Turnau, Marek Grechuta, Janusz Radek i Tatiana Okupnik – mówiła.
Podczas koncertu konkursowego młodzież szamotulskich szkół ponadgimnazjalnych powiatu szamotulskiego przedstawiała dwa utwory: wiersz i fragment prozy nieżyjących już pisarzy.

Jurorzy: Jarosław Rusiński i Piotr Dehr po wysłuchaniu prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

  • I Nagrodę PIOTROWI PRZEKOPOWI z ZS w Pniewach
  • II Nagrodę ex aequo MARII RATAJCZAK z Pniew i MONICE STATUCKIEJ z ZS nr 1 w Szamotułach
  • III nagrodę Angelice STEPCZYNSKIEJ z ZS nr 2 w Szamotułach
  • Wyróżnienie za interpretacje utworu Sarah Kane „ Crave” – Alicji KALEMBIE z Pniew.
  • Wyróżnienie za interpretację utworu Sławomira Mrożka „Herbata i kawa” Maciejowi NAWROTOWI z Pniew.

Ponadto jury postanowiło przyznać w „Roku TUWIMOWSKIM” wyróżnienie specjalne za interpretacje utworu z twórczości Juliana Tuwima. Otrzymał je Krzysztof KACZMAREK z ZS nr 3 w Szamotułach.

Nagrody książkowe laureatom w towarzystwie jurorów wręczał przedstawiciel Starostwa Powiatowego Maciej Fliger.
Po wręczeniu nagród młodzież licealna szkół ZS nr 1 i ZS nr 2 w Szamotułach oraz uczestnicy konkursu wysłuchali recitalu Jarosław Chojnackiego, który miał w swym repertuarze także piosenki z tekstami Juliana Tuwima. Chojnacki to jeden z najlepszych polskich wokalistów interpretatorów piosenki literackiej. Swoją twórczością, stylem śpiewania i gry na gitarze stworzył odmienny nurt piosenki poetyckiej. W 2010 nagrał płytę do wierszy Krzysztofa Cezarego Buszmana pt.”Zabijanie czasu”. Chojnacki jest też autorem piosenki do filmu „Małopole czyli świat” w reżyserii Jana Kolskiego oraz trzech teledysków. Wielokrotnie koncertował w Wielkiej Brytanii.

Dodaj komentarz