„Wirtualna pułapka rzeczywistości” stała się tematem rozważań 4. Festiwalu Wychowanie przez teatr o statuetkę „Otwartej dłoni”, który odbył się 1 grudnia na teatralnych deskach Halszki. Celem festiwalu jest twórcza resocjalizacja i propagowanie pozytywnych form spędzania czasu. Oczyma uczestników festiwalu, przyjrzeliśmy się czym jest cyberprzestrzeń. Wystawione spektakle stały się podpowiedzią, kiedy internet jest szansą na rozwój a kiedy staje się – przez jego nadużycie – zagrożeniem.

Konkursowe zmagania poprzedziły krótkie wystąpienia Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu – nadkom. Macieja Purola, który otworzył festiwal, Sekretarza Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Marcina Iwanowskiego z SR w Śremie oraz przedstawicielki UAM w Poznaniu – dr Sonii Dzierzyńskiej-Breś. Honorowy patronat nad festiwalem objęli: Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w Poznaniu oraz Fundacją „Odnaleziona Bajka” Szamotuły.
W pokazach konkursowych wzięło udział siedem zespołów:
– Grupa „BOA 3”, czyli Bardzo Otwarci Amatorzy z Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 działającego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto,
– „BETLEJEMKA” ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach,
– „AD REM” ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przylesie” w Czarnkowie,
– „AMATORZY” działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrorogu,
– „MISTRZE z Dusznik” działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach,
– „ANIOŁY” z Grupą PaT ze Świetlicy Środowiskowej „Anioły” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach,
oraz „AMBITNY TEAM” z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „NEGEB” w Szamotułach.

Zmagania oceniało jury w składzie:
– dr Sonia Dzierzyńska-Breś – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji,
– Grzegorz Sieradzki – podinspektor KWP w Poznaniu,
– Marcin Iwanowski – członek zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu,
– mjr Patrycja Piwowarczyk – Zakład Karny Wronki,
oraz Piotr Witoń – aktor i konferansjer.
Zdobywcą statuetki „Otwartej dłoni” został Zespół „AMBITNY TEAM” z Szamotuł. Wyróżnienia otrzymały: „BETLEJEMKA” Szamotuły i AD REM z Czarnkowa.

Organizatorem festiwalu jest Szamotulskim Ośrodkiem Kultury oraz II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach. Nagrody ufundował Szamotulski Ośrodek Kultury, za mikrofonem konferansjerskim stanął Piotr Witoń a dodatkowych wrażeń w przerwie na obrady dostarczył Teatr Wagabunda z Krakowa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, ich opiekunom i mentorom za trud przygotowań, gościom za obecność a wszystkim osobom i instytucjom wspierającym za zaangażowanie i wsparcie.

Dodaj komentarz