KOSZT: 10 zł miesięcznie

ZAJĘCIA: środa, godz. 17.00

 

Sekcja Brydża Sportowego „KLEKS”

Do pierwszych prób zorganizowania braci Brydżowej doszło w 1957 roku, gdy p. Włodzimierz Rataszewski wraz z Przewodniczącym ówczesnego Powiatowego Komitatu Kultury Fizycznej i Turystyki podjęli się organizacji pierwszych turniejów brydżowych na terenie Szamotuł.
Spośród grających wówczas można wymienić takie nazwiska jak; Maciejewski Henryk, Antoni Radliński, Krzysztof Budzyński, Linke Janusz, Ciesielski Roman, Ciesielski Ludwik i Pani Halina Maciejewska. To jednak nie wszyscy brydżyści którzy w tych latach grali w Szamotułach.
W 1959 roku doszło do powstania Klubu Brydżowego „KLEKS”, siedziba tego klubu mieściła się w lokalu TTKF-u, w ówczesnym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.
Lata 70-te ubiegłego stulecia to osłabienie działalności klubu, który był już afiliowany przez Powiatowy Dom Kultury.
W latach 1982/83 nastąpiło ożywienie działalności za sprawą kol. Andrzeja Sundmanna. Od tego czasu klub „Kleks” brał udział w rozgrywkach klasy A i B.
W latach 1993/94 kol. Piotr Spychała zorganizował szkolenia dla chętnych którzy chcieli nauczyć się gry w Brydża Sportowego. W tym okresie do klubu dołączyli Michał Spychała i Marcin Paplaczyk, którzy w mistrzostwach Polski Energetyków w latach 1995 i 1996 zajmowali wysokie 5-te i 6-te miejsca.
Na początku lat 90-tych nawiązana została współpraca z brydżystami z miast partnerskich Gross-Gerau – Niemcy, Tielt – Belgia, Oud Gastel – Holandia.
W celu popularyzacji brydża sportowego kolega Władysław Dyzert, utworzył szkółkę brydżową przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Jedynka”, działającym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szamotułach.
3 kwietnia 1996 roku powstał Klub Brydża Sportowego „Halszka”, który w 2008 roku obchodził jubileusz 50-lecia działalności Brydżystów na terenie miasta Szamotuł.
W styczniu 2009 roku zaprzestał działalności Klub Brydża Sportowego „Halszka”. Na ostatnim walnym zebraniu uchwalono jego rozwiązanie i powrót do dawnej nazwy Sekcja Brydża Sportowego „KLEKS”.
Do SBS „KLEKS” działającym przy Szamotulskim Ośrodku Kultury należą;Andrzej Sundmann, Wojciech Tarka, Jan Chełmiński, Henryk Leśniak, Piotr Spychała, Leszek Klijewski, Mariusz Cichowicz, Michał Spychał, Aleksander Rybarczyk, Marcin Dorna.