3U – Zajęcia z edukacji ekologicznej we wsiach

 

Od poniedziałku 11 października przemierzamy gminne wsie z nadzieją, że odtąd hasło 3U: UTYLIZUJ | UŻYJ ponownie | UNIKAJ nadmiernego kupowania (ang. 3R: recycle, reuse, reduse) będzie bliższe Waszym sercom. Wypatrujcie w lokalnej przestrzeni wzywających do eko-postaw plakatów dzieciaków powstałych podczas naszych eko-warsztatów! Panie i Panowie sołtysi, to dla Was zadanie! Podzielcie się wiedzą ze światem. Uczymy się całe życie, także od dzieciaków! Są tacy (np. chłopcy w Baborowie), którzy zaimponowali nam swoją wiedzą, że łał! 
 
 
 
 

 

Dodaj komentarz