Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej ogłosił kolejną 63. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości. 63 OKR odbywa się pod patronatem ministra Edukacji Narodowej i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

KONKURS JEST WIELOSTOPNIOWY I WIELOTURNIEJOWY

 

TURNIEJ RECYTATORSKI Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach: młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz  utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ Uczestnicy tylko soliści – występują bez podziału na kategorie. W odniesieniu do  repertuaru  obowiązują zasady: Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę. Uczestnicy mogą wykoć trzeci utwór z tekstem własnym. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, jeden recytowany. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback). Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie wówczas, gdy uczestnik przedstawi nową, własną interpretację.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA Uczestnicy występują bez podziału na kategorie. Przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA” dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie. Repertuar jest dowolny np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów, dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 

Szamotulski Ośrodek Kultury, organizator 63. Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w turniejach. Eliminacje Powiatowe odbędą się 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w Szamotulskim Ośrodku Kultury przy ul. Dworcowej 43.

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br. na kartach uczestnictwa. Karty uczestnictwa prosimy wypełnić drukowanymi literami  i przesłać  elektronicznie na adres: aleksandra.slominska@szok.info.pl lub listownie z dopiskiem OKR na adres: Szamotulski  Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły. Kontakt: Aleksandra Słomińska, 695 105 585.

Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne są na stroniehttp://www.tkt.art.pl/okr 
(zakładka po lewej stronie).

Dodaj komentarz