Centrum Sportu Szamotuły zaprasza wszystkich przedsiębiorców z terenu miasta i gminy Szamotuły do bezpłatnego promowania swoich firm na Alei Przedsiębiorczości, podczas
Dni Szamotuł, które odbędą się w dniach 7-8 czerwca. Wszelkie informację można uzyskać u koordynatora – Bartosz Węglewskiego  pod nr. telefonu 507 029 432 oraz pisząc na adres mailowy b.weglewski@csszamotyly.pl

REGULAMIN
ALEJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014
7-8 czerwca 2014

 1.    Organizatorem „Alei Przedsiębiorczości” jest Centrum Sportu Szamotuły z siedzibą w Szamotułach przy ulicy Sportowej 6.

2.    Zgłoszenia przyjmowane są w dniach od 05.03.2014 do 20.05.2014 r.

3.    O przydzieleniu stanowiska w pierwszej kolejności decyduje data zgłoszenia,
w drugiej kolejności ilość dni prezentacji (1 lub 2 dni).

4.    „Aleja Przedsiębiorczości” będzie znajdowała się przy ulicy Braci Czeskich
w Szamotułach, o liczbie i wielkości stanowisk organizator zdecyduje po zebraniu wszystkich zgłoszeń.

5.    Zgłoszenia przyjmowane są od firm prowadzących swoją działalność na terenie Miasta i Gminy Szamotuły, w wyjątkowych przypadkach o przydzieleniu miejsca firmie z poza  gminy decyduje organizator.

6.    Dostęp do prądu otrzymają jedynie pierwsze 4 wyznaczone stanowiska.

7.    Prezentowanie firmy ma charakter jedynie informacyjno – promocyjny,
STANOWCZO ZAKAZUJE SIĘ WSZELKIEGO HANDLU NA TERENIE WYZNACZONYM PRZEZ ORGANIZATORA, nie przestrzeganie zakazu będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem z alei przedsiębiorczości.

8.    Wjazd na teren alei będzie odbywał się do godziny 11:00 po tej godzinie wszystkie pojazdy muszą opuścić teren alei.

9.    Pisemne zgłoszenie z wypełnionym oświadczeniem należy przesyłać na adres mailowy b.weglewski@csszamotuly.pl, adres pocztowy: Centrum Sportu Szamotuły,
ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły z dopiskiem „Aleja Przedsiębiorczości 2014”

10. Wszelkie pytania dotyczące organizacji można kierować pod podany wyżej adres mailowy oraz telefonicznie pod numerem tel. 507 029  432 – Koordynator Bartosz Węglewski

- ALEJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 7-8 CZERWCA 2014

Pobierz Formularz zgłoszeniowy – Aleja Przedsiębiorczości 2014

Tagi:

Dodaj komentarz