rynek-dni-szamotul-2011

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniach 03-05 czerwca 2011 r. odbędą się „Dni Szamotuł 2011”. Imprezy związane z obchodami będą odbywać się na Rynku i Parku Zamkowym w Szamotułach.

W związku z powyższym w dniach od 3 czerwca 2011 r. godz. 1200 do dnia 5 czerwca 2011 r. godz. 2400 centrum miasta zostanie zamknięte dla ruchu kołowego. 

Zamknięcie nastąpi na następujących ulicach dojazdowych do Rynku:

–         ul. Dworcowa przy poczcie,

–         ul. Poznańska przy dworcu PKS,

–         ul. Wroniecka przy skrzyżowaniu z pl. Sienkiewicza i ul. Szczuczyńską,

 

W okresie tym będzie też obowiązywał zakaz postoju samochodów na Rynku oraz na ulicach: Ratuszowa, Dworcowa (na odcinku od kina Halszka do Rynku), Wroniecka, Braci Czeskich, Sukiennicza, Średnia i Rynkowa, Szczuczyńska (na odcinku od ul. Wronieckiej do  ul. Zamkowej).

Objazdy będą odpowiednio oznakowane. Do postoju samochodów osobowych zostaną wyznaczone parkingi:

–         parking przy Kolegiacie

–         parking przy Targowisku Miejskim

–         przy ul. Młyńskiej

–         przy ul. Dworcowej (za Domem Handlowym)

Zostanie zapewniony dojazd do szpitala od strony ul. Poznańskiej. W tym celu na okres zamknięcia ul. Sukiennicza będzie ulicą dwukierunkową.

Postój taksówek zostanie przeniesiony na ul. Dworcową przy Poczcie.

Przystanek autobusowy z Rynku zostanie przeniesiony na ul. F. Nowowiejskiego, zatoka przy Dworcu PKS.

Mieszkańców mających garaże oraz parkujących na Rynku proszę o ograniczenie korzystania
z pojazdów samochodowych w w/w okresie oraz usunięcie pojazdów z Rynku.

Proszę właścicieli punktów handlowych znajdujących się w zamkniętej strefie o dostawę zaopatrzenia do sklepów do godz. 1000 w piątek 3 czerwca 2011 r. oraz do godz. 1000 w sobotę
5 czerwca 2011 r.

Za powstałe utrudnienia i niedogodności uprzejmie Państwa przepraszam. Mam nadzieję, że wprowadzone ograniczenia w ruchu umożliwią bezpieczne przeprowadzenie imprez.

Jednocześnie serdecznie Państwa zapraszam do udziału w imprezach związanych z Dniami Szamotuł.

Z poważaniem:

Burmistrz Miasta i Gminy  Szamotuły

mgr Włodzimierz Kaczmarek


W okresie tym będzie też obowiązywał zakaz postoju samochodów na ulicach:

Rynek,
Ratuszowa,
Dworcowa (na odcinku od kina Halszka do Rynku),
Wroniecka,
Braci Czeskich,
Sukiennicza,
Średnia,
Rynkowa,
Szczuczyńska.

Dodaj komentarz