Organizatorzy JUBILEUSZU 65-lecia Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły” składają serdeczne PODZIĘKOWANIA

Patronom Honorowym Jubileuszu:
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdanowi Zdrojewskiemu,
Wojewodzie Wielkopolskiemu –  Piotrowi Florkowi,
Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego –Markowi Woźniakowi,
Posłowi Na Sejm RP – Jakubowi Rutnickiemu,
Prezydentowi Towarzystwa im. H. Cegielskiego – dr Marianowi Królowi,
Staroście Powiatu Szamotulskiego – Pawłowi Kowzanowi,
Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły- Włodzimierzowi Kaczmarkowi,
Przewodniczącemu  Rady Miasta i Gminy – Markowi Pawlickiemu,

oraz  za złożone gratulacje, życzenia, kwiaty:
Panu Włodzimierzowi Kaczmarkowi
– Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły za Listy Gratulacyjne wraz z nagrodami książkowymi dla: Markiewicz Anny, Antkowiak Katarzyny, Golon Agnieszki, Jedynaka Krzysztofa , Jerzego Foltyna (choreografa) i Aleksandry Słomińskiej (opiekuna). Dziękujemy za ufundowaną wspólnie z Radą Miasta i Gminy kamerę cyfrową dla Zespołu.
Panu Pawłowi Kowzanowi – Staroście Powiatu Szamotulskiego za ufundowane nagrody dla: Iwony Majewskiej, Hanny Czerniak, Władysława Janczewskiego,
Pani Helenie Bednarskiej – dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu za Listy Gratulacyjne i nagrody książkowe dla: Ireny Kolanowskiej, Aldony Góźdź, Wojciecha Rosady, Włodzimierza Kuczyńskiego, Mariusza Barwina,
dr Marianowi Królowi, prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu za przyznane Listy Gratulacyjne wraz ze SREBRNYMI MEDALAMI „LABOR OMNIA VINCIT”, które otrzymali: Hanna Czerniak, Irena Kolanowska, Władysław Janczewski, Aleksandra Słomińska– opiekun i Andrzej Warguła – dyrektor SZOK

Życzenia złożyli i nadesłali:
– Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski,
– Małgorzata Derwich – reprezentująca Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Wydział Kultury i Sztuki
– Beata Musiałowska – dyrektor Biura Jakuba Rutnickiego – Posła na Sejm RP,
– Krystyna Łybacka – Poseł na Sejm RP,
– dr Jerzy Chmiel – C.I.O.F.F. – Sekcja Polska – Warszawa,
– Mirosława Bobrowska – ekspert Polskiej Sekcji C.I.O.F.F,
– Prof. Bogusław Linette – etnomuzykolog,
– dr Wiesław Włodarczak – Wójt Gminy Kaźmierz,
– Roman Napierała –Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg,
– Andrzej Spychała – Wójt Gminy Obrzycko,
– Adam Woropaj – Wójt Gminy Duszniki,
– Józef Kwaśniewicz – Wicestarosta szamotulski,
– Urszula Ćwirlej – prezes Towarzystwa Kultury Ziemi Szamotulskiej,
– Państwo Danuta i Zdzisław Kośmiccy z Poznania,
– Zygmunt Sługocki – dyrektor ZS nr 2 w Szamotułach
– Czesław Mańczak – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta i Gminy Szamotuły,
– Jan Jankowski – dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury,
Byli dyrektorzy SZOK
– Aleksander Galas i Marek Galczewski oraz obecny dyrektor Andrzej Warguła.

Ponadto Zespoły Folklorystyczne:
– Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” WBP i CAK w Poznaniu,
– Zespół Tańca Ludowego „Staropolanie” z Poznania,
– Zespół „Mała – Cepelia” z Poznania,
– Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Grześ” z Puław,
– Zespół Folklorystyczny „Marynia” z Wronek,
– Zespół „Lusowiacy” z Lusowa – Ośrodka Kultury z Tarnowa Podgórnego,
– Zespół Folklorystyczny „Pierwiosnek” z Sękowa gm. Duszniki Wlkp,
– Zespół Spiewaczy „Lubaszanki” – GOK Lubasz,
– Zespół Folklorystyczny „Małe Szamotuły” – SZOK

Dziękujemy ks. Andrzejowi Grabańskiemu za ciepłe słowa oraz wszystkim za OBECNOŚĆ, byłym
członkom zespołu i miłośnikom folkloru, wiernej publiczności.

GRATULUJEMY raz jeszcze laureatom tytułu – PRZYJACIEL ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „SZAMOTUŁY”, których wyróżniono podczas uroczystości Jubileuszowej: Stefan Maćkowiak, dr Marian Król, Roman Lembicz, Henryka Bańczyk. Tytuł otrzymali również Krystyna Łybacka i Jędrzej Kośmicki, którym dyplomy zostaną dostarczone.

Tagi:

Dodaj komentarz