Koncert Galowy, Artystyczne Spotkania Recytatorow Szamotuly 2010.05.20Kto jest poetą? Poetą jest każdy jak twierdzi T. Różewicz. Tak też mówi autorka tekstu Danuta Wawiłow. W pierwszych słowach Koncertu Ola Dzik recytatorka ze Szkoły Podstawowej Nr 3 słowami poetki wprowadziła nas w klimat poezji. Poezja-jej istnienie jest konieczne, poezja jest żywa, gdy jest zrodzona z miłości.

Uczestnicy ko koncertu galowego w czterech odsłonach recytowali wiersze, dzielili się z publicznością tym, co ich cieszy, co daje przyjemność, wyzwala radości co ich nurtuje.  Laureaci swą radością udowodnili to, iż poezja jest doskonałą drogą życia, albowiem opowiada o ludziach o ich wewnętrznych przeżyciach, opisuje stosunek do świata, system wartości jakim się kierują w swoich działaniach. Pojawiły się teksty Jana Pawła II, Jana Twardowskiego, S.C Lewisa,A. Mickiewicza, M. Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej i wielu innych wartościowych poetów.

Niezwykły akompaniament Piotra Szychowskiego-laureata Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych oraz uczestnika Konkursu Chopinowskiego w 2005 r. , pozwoliła publiczności oderwać się od rzeczywistości i ulec czarowi dźwięków pianina . Usłyszeliśmy słynne mazurki, polonezy, nokturny i inne muzyczne wspaniałości. Niezwykłe wydarzenie w roku 2010, Roku Chopinowskim.

Po wspaniałych prezentacjach recytatorskich nastąpiło wręczenie nagród recytatorom zaproszonym do udziału w Koncercie Galowym. Recytatorzy i opiekunowie odbierali nagrody z rąk burmistrza Pana Włodzimierza Kaczmarka i Pani Karoliny Borowczak–radnej z Komisji Kultury Oświaty i Sportu przy Radzie Miasta i Gminy i Andrzeja Warguły, dyrektora SzOK–u . Burmistrz w swej wypowiedzi nie krył wzruszenia. Mówił pięknym poetyckim językiem, jak  wspaniale poczuł się przeniesiony w inny wymiar. Koncert Galowy przygotował Szamotulski Ośrodek Kultury. Dobór tekstów i reżyseria koncertu Aleksandra Słomińska, scenografia Edyta Dyzert ,oświetlenie Aleksander Rybarczyk.

A potem w blasku świec unosił się aromat kawy i ciasta, i rozmowy o koncercie i muzyce Chopina.

Tekst A .Słomińska

Dodaj komentarz