Regulamin Konkursu Plastycznego – „Moje wspomnienie o Janie Pawle II”

1.                   Organizatorem konkursu jest Szamotulski Ośrodek Kultury.

2.                  Konkurs jest wydarzeniem w ramach uczczenia beatyfikacji Jana Pawła II.

3.                  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej

na temat:”Moje wspomnienie o Janie Pawle II”.

4.                 Technika prac jest dowolna: ołówek, kredki, węgiel, pastele, farby, kolaż itp.

5.                  Kategorie wiekowe: konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kategorie wiekowe: I-III oraz IV-VI).

6.                  Format pracy: A4.

7.                   Uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę.

8.                  Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: imię i nazwisko autora, wiek , adres, numer telefonu, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

9.                  Prace będą oceniane przez zaproszonych jurorów oraz organizatorów konkursu.

10.              Termin zgłaszania prac mija dnia 22.04.2011 r.

11.               Prace na konkurs można dostarczać osobiście lub nadsyłać na adres organizatora: Szamotulski Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły.

12.              Prace przechodzą na własność organizatora.

13.               Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie, której wernisaż odbędzie się  2.05.2011 r.

14.              Atrakcyjne nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane we wszystkich kategoriach wiekowych.

 

Dodaj komentarz