Szamotulski Ośrodek Kultury Instytucja Kultury , ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, tel. 61 29 21 307, faks 61 29 24 754 ogłasza przetarg na  Remont kina Halszka w Szamotułach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty remontowe – kasa, hol, klatka schodowa.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.07.2013.

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 5 – Przedmiar

Tagi:

3 komentarze on Ogłoszenie o przetargu – Remont kina Halszka

  1. Szok pisze:

    Odpowiedzi na zapytania z dnia 24.04.2013r.
    http://szok.info.pl/przetarg-r.....owiedzi-1/

Dodaj komentarz