Szamotuły, 16.05.2013 r.

Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w dniu 16 maja 2013 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kina Halszka w Szamotułach”.
Najkorzystniejszą ofertę w ww. postępowaniu złożyła Firma Usługi Budowlane Wiesław Szałata, ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków, wartość brutto oferty 69 500, 01 zł.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w postępowaniu złożono 7 ofert a Zamawiający przeznaczył kwotę na sfinansowanie zamówienia w wysokości 80 000,00 zł brutto.

Oferta nr 1
PPHU Pewniak, Bernadeta Pewniak, ul. Skryta 16, 62-050 Mosina
Wartość netto 74 099,18 zł
Wartość brutto 91 443, 42 zł

Oferta nr 2
Usługi Budowlane Wiesław Szałata, ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków
Wartość netto 56 504,07 zł
Wartość brutto 69 500,01 zł

Oferta nr 3
Meritum Team Anna Wojtkowiak, ul. Żegiestowska 23, 60-466 Poznań
Wartość netto 82 928,70 zł
Wartość brutto 102 002,30 zł

Oferta nr 4
Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając, ul. Romana Maya 28, 64-500 Szamotuły
Wartość netto 62 748,91 zł
Wartość brutto 77 181,16 zł

Oferta nr 5
Zakład Murarski, Marek Dobieżyn, ul. Porzeczkowa 41, 61-306 Poznań
Wartość netto 94 294,75 zł
Wartość brutto 115 982,54 zł

Oferta nr 6
Jarbud Zakład Ogólnobudowlany, Jarosław Glinka, ul. Zielona 11, 64-500 Szamotuły
Wartość netto 73 080,68 zł
Wartość brutto 89 889,24 zł

Oferta nr 7
D&M Building Sernice Sp. z o.o., Parowcowa 12A, 02-445 Warszawa
Wartość netto 100 651,95 zł
Wartość brutto 123 801,90 zł

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, tj. 22 maja 2013 r.

Dodaj komentarz