Laureatem szóstej edycji festiwalu o statuetkę „Otwartej dłoni” już po raz drugi został Zespół „Betlejemka”

 

Celem festiwalu jaki odbył się 13 grudnia w Szamotułach jest twórcza resocjalizacja. Festiwal ma charakter otwartego konkursu, w którym głównym kryterium oceny, poza związkiem z tematem konkursu, formy i pomysłowości, sposobu przekazu, jakości gry aktorskiej, są przede wszystkim walory profilaktyczne prezentacji. Myślą przewodnią towarzyszącą tegorocznej edycji stały się negatywne relacje między rówieśnikami, gdy dziecko jest krzywdzone przez inne dziecko/grupę dzieci. Uczestnicy poruszyli trudną problematykę wyrafinowanych, świadomych, dręczycielskich zachowań: znęcania, szydzenia, ośmieszania, zastraszania, niszczenie własności, czy izolowania od grupy. Zachowań, których ofiarami są – jak podkreślił s. Monika Szymczak, opiekun zwycięskiej grupy – sami podopieczni

Festiwal otworzył Wojciech Mroczkowski, zastępca kuratora okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, prezes zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu. Głos zabrali także: przedstawiciel zarządu powiatu szamotulskiego Maciej Trąbczyński oraz Magdalena Piaszczyńska-Szuba – podkomisarz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W pokazach konkursowych udział wzięły zespoły:

„BETLEJEMKA” ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Betlejemka” w Szamotułach
tytuł przedstawienia: „MOJA WOLNOŚĆ”
scenariusz/reżyser: s. Monika Szymczak, opiekun artystyczny: s. Monika Szymczak, Katarzyna Małecka
„AMATORZY” działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrorogu
tytuł przedstawienia: „WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO”
Scenariusz/reżyser/opiekun artystyczny: Anna Karge
„ANIOŁY” ze Świetlicy Środowiskowej „Anioły” wraz z PaT i PaTPORT Szamotuły
działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach
tytuł przedstawienia: „SEN”
scenariusz: Aleksandra Nowicka, Jakub Pietrzak, reżyser: Agnieszka Nowaczyk, opiekun artystyczny: Agnieszka Nowaczyk, Alicja Kałużyńska, Iwona Januszak, Magdalena Wojciechowska
„BOA 3, czyli Bardzo Odważni Amatorzy” z Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Poznaniu
działający przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto
tytuł przedstawienia: „SOBOTA”
scenariusz/reżyser/opiekun artystyczny: Michał Remesz, Katarzyna Majorczyk
„AD REM” ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przylesie” w Czarnkowie
tytuł przedstawienia: „NIE UDAWAJ, ŻE NIE WIDZISZ; NIE UDAWAJ, ŻE NIE SŁYSZYSZ”
scenariusz: Alina Wawrzyniak, reżyser: Alina Wawrzyniak, Monika Rzysko, opiekun artystyczny: Monika Rzysko.

Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie:
Magdalena Piaszczyńska-Szuba – podkomisarz KWP w Poznaniu
Justyna Tolińska – kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Obornikach,
Wojciech Mroczkowski – zastępca kuratora okręgowego ds. osób dorosłych Sądu Okręgowego w Poznaniu
oraz Anna Stachowiak, absolwentka kulturoznawstwa o specjalizacji organizacja i promocja widowisk teatralnych.

Zdobywcą statuetki „Otwartej dłoni” został zespół „BETLEJEMKA” z Szamotuł. Wyróżnienia jury przyznało „AMATOROM” z Ostroroga i „ANIOŁOM” z Szamotuł.

Nagrodę aktorską przyznano szczególnie poruszającej i wymownej Oli Tatarskiej z BOA 3. Jury wyróżniło także Dominika Dodolskiego w roli belfra i Gracjana Strugalskiego za rolę klasowego chuligana z „Betlejemki”.

Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Zakład Resocjalizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Wielkopolskie Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu oraz Fundacja „Odnaleziona Bajka” w Szamotułach. Organizatorem wydarzenia jest Szamotulski Ośrodek Kultury oraz II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach.

Dziękujemy prowadzonej przez p. Katarzynę Zagulską-Nowak grupie teatralnej „Teatrałki” z Obrzycka za prezentację profilaktyczną „W SIECI” otwierającą festiwal.
Wielkie podziękowania i gratulacje kierujemy do wszystkich uczestników konkursu, ich opiekunów i mentorów. Miło nam obserwować jak teatr pomaga Wam żyć pełniej, piękniej i wrażliwiej. Wierzymy, że profilaktyczne spotkania i poruszona w nich tematyka, ma i wciąż będzie miała przełożenie na zmniejszenie rozmiarów zjawiska dręczycielskiej przemocy. Że – tak jak apelowali młodzi aktorzy ze sceny kina Halszka – wytężą naszą czujność i uważność na krzywdę ale i dostępność pomocy ofiarom przemocy oraz skuteczność powstrzymania sprawców. Tego życzymy sobie i Wam.

 

Reportaż Sławomira Kowalewskiego: 


Dokumentacja Sławomira Kowalewskiego:
Fotorelacja SzOK:

Dodaj komentarz