26 stycznia Szamotulski Ośrodek Kultury był organizatorem imprezy  promującej nasz folklor  zatytułowanej „Z folklorem na ty”. W tym edukacyjno- kulturowym projekcie udział wzięły dzieci zaproszone z szamotulskich szkół oraz  Pamiątkowa. Dzieciom przedstawiono  poszczególne elementy stroju szamotulskiego. Wzorcowy strój szamotulski dziewczęcy zademonstrowała Natalia Urban a chłopięcy Jarosław Szymański. Dzieci zapoznały się też z typowymi instrumentami  szamotulskiej kapeli oraz z kapelą muzykującej Rodziny Orlików. Przybliżona została postać nieżyjącej już 5 lat Marianny Orlik, śpiewaczki i solistki. Omówione zostały  także poszczególne elementy tradycyjnego obyczaju weselnego, od zalotów poczynając. Wesele szamotulskie jest scenicznym odzwierciedleniem obrzędu ludowego, typowego dla regionu szamotulskiego. Piękne przyśpiewki weselne „Jak na wóz siodała” oraz „Ścieżka do pszynicy” wykonała Magda Janicka, skrzypaczka obecnej  szamotulskiej kapeli ludowej.

Edukacyjną prezentację zakończono na omówieniu  rzeźby ludowej, która ma najbardziej reprezentacyjny charakter ze wszystkich działów ludowej plastyki.

Przykładem rzeźbiarza ludowego jest niewątpliwie Henryk Hagel z Szamotuł. W swych rzeźbach przedstawiał głównie charakterystyczne postaci mieszkańców dawnej wsi polskiej oraz grajków. W trakcie trwania projektu dzieci brały udział w konkursach ze znajomości gwary szamotulskiej. W nagrodę  otrzymywały drobne upominki  przedstawiające   rzeźbę ludową,  wspomnianego  szamotulskiego twórcy.

Tekst A. Słomińska

Foto archiwum SZOK.

Dodaj komentarz