Załączniki:
1. Ogłoszenie – pobierz
2. SIWZ – pobierz
3. Kosztorys ofertowy – pobierz
4. Przedmiar robót – pobierz
5. Tabela pełna – pobierz
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  – pobierz
7. Nakłady RMS – pobierz
Pobierz komplet dokumentów – plik zip
Odpowiedzi na zapytania:
Odpowiedź na zapytania z dnia 21.03.2012 r.  – plik pdf  –
Odpowiedź na zapytania z dnia 21.03.2012 r. – plik pdf  –
Odpowiedź na zapytania z dnia 23.03.2012 r. – plik pdf

Dodaj komentarz