Dotyczy : Przetargu nieograniczonego nr sprawy SZOK/ZP/1/2013 „Remont kina Halszka w Szamotułach”

Odpowiedzi na zapytania z dnia 24.04.2013r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Oferenta – Pobierz odpowiedzi-do-siwz-26-04 [pdf]

Tagi:

Dodaj komentarz