Dotyczy : Przetargu nieograniczonego nr sprawy SZOK/ZP/1/2013 „Remont kina Halszka w Szamotułach”

Odpowiedź na zapytanie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Oferenta – Pobierz odpowiedź-do-siwz-02-05 [pdf]

Tagi:

Dodaj komentarz