Ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na członków Rady Programowej Szamotulskiego Ośrodka Kultury.

Zgodnie ze statutem rada jest organem doradczym ośrodka kultury. Rada opiniuje program działania ośrodka i ocenia jego wykonanie oraz może zgłaszać własne wnioski. 

Formularz zgłoszeniowy i wniosek można odebrać w sekretariacie Szamotulskiego Ośrodka Kultury przy ul. Dworcowej 43 (I piętro) w godz. 8.00-16.00 lub pobrać na stronie internetowej ośrodka. [pobierz dokumenty]

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca września 2011 r.

O wyborze nowych członków zadecyduje Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły.

Piotr Michalak
Dyrektor
Szamotulskiego Ośrodka Kultury

Dodaj komentarz