Mając na uwadze i szanując  potrzeby mieszkańców w zakresie Kultury i Sztuki Szamotulski Ośrodek Kultury zaprasza  do wzięcia udziału w Radzie Programowej Szamotulskiego Ośrodka Kultury .

  1. Kandydaci składają osobiście wypełniony  kwestionariusz w sekretariacie  SZOKu  za potwierdzeniem do dnia 23 lipca 2010 roku do godziny  15.00.
  2. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 25 października1991r o organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej Art.13.p.2 Ust.3.
  • Statut Szamotulskiego Ośrodka Kultury Instytucja Kultury.

Pobierz druk kwestionariusza

Przeczytaj Statut SZOK [1,2 MB]

Dodaj komentarz