Forma zajęć: Studium rysunkowe i malarskie martwej natury lub krajobrazu miasta bądź przyrodniczego na dużym formacie (ok. 50 x 70 cm) w różnych technikach rysunkowo-malarskich (ołówek, węgiel, kreda, farby…).

Cel zajęć: Zdobycie umiejętności odwzorowywania rzeczywistości trójwymiarowej w formacie dwuwymiarowym za pomocą tradycyjnych technik rysunkowych bądź malarskich. Nauka proporcji występujących w naturze, obserwacja i przedstawianie światłocienia, oddawanie faktury i materii przedmiotów w zastanej przestrzeni. Rozwijanie zdolności do obserwacji kolorów w przestrzeni i jego zmienności pod wpływem kontekstu i oświetlenia, a także świadomego operowania środkami wyrazu artystycznego w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Wypracowanie sprawności w komponowaniu prac artystycznych w obrębie formatu arkusza.

 

 

Zapisy i płatność u prowadzącego, tel. 660 566 427

PROWADZĄCY: Wojciech Halamski
architekt z zamiłowaniem do tradycyjnego rysunku odręcznego po Politechnice Poznańskiej i Leibniz Universität Hannover. 

WIEK: młodzież nastawiona na rozwój warsztatu plastycznego, przygotowanie do szkół artystycznych (liceum plastyczne, ASP, architektura).

KOSZT: 120 zł miesięcznie, 30 zł za 1 spotkanie

ZAJĘCIA: sobota, godz. 9.00-11.00 
Pierwsze zajęcia w sezonie 2021/2022 – 8 października