Regulamin konkursu

SzOK&Roll 

 1.  Organizatorem konkursu jest Szamotulski Ośrodek Kultury Instytucja Kultury ul. Dworcowa 43 64-500 Szamotuły.

 Miejsce konkursu : park Zamkowy w Szamotułach.

Termin : 3 września 2011 r.

 

2.  Konkurs adresowany jest do zespołów o szeroko rozumianej twórczości rockowej. Nazwa konkursu nawiązuje do rock and rolla, czyli podstawowej formy leżącej u fundamentów wszystkich stylów rocka.

Celem konkursu jest popularyzacja twórców muzyki rockowej.

3.  Uczestnicy powinni przygotować repertuar autorski (nie akceptujemy coverów) – maksymalnie 4 utwory w sumie do 20 minut materiału.

 4. Nagrane utwory w formacie wav lub mp3 należy przesyłać mejlem na adres piotr.michalak@szamotuly.pl  lub CD z dopiskiem konkurs SzOK&Roll na adres Szamotulski Ośrodek Kultury ul.Dworcowa 43 64-500 Szamotuły najpóźniej do 26 sierpnia 2011 r.  Należy załączyć formularz zgłoszeniowy dostępny na  stronie www.szok.info.pl

5.         Eliminacje do konkursu.

Organizator powołuje profesjonalne jury, które ocenia nadesłane utwory według następujących kryteriów:

– poprawność wykonania

– dykcja

– czystość i barwa głosu

– interpretacja

– wartość artystyczna

– pomysłowość wykonania

6.  Po ocenie przez jury organizator poinformuje zwycięzców eliminacji jury drogą mejlową i telefoniczną o zakwalifikowaniu do półfinałów najpóźniej do dnia 29  sierpnia 2011.

7.         Zakwalifikowane zespoły są zobowiązane do podania wymagań technicznych (ridera) najpóźniej do dnia 30 sierpnia.

Organizator zapewnia nagłośnienie i odsłuchy dla 6-osobowego zespołu (wokal, gitara, gitara, bas, perkusja , instrumenty klawiszowe). Dodatkowe instrumenty, piece , mikrofony wokalowe należy umieścić w riderze.

UWAGA!!!W przypadku nie wypełnienia ridera organizator nie ma obowiązku zapewniać zespołowi dodatkowych elementów nagłośnienia!

8.            Półfinał.

Termin: 3 września 2011 r.

Na tym etapie wykonawców oceniają artyści zespołu „Ptaky”. Półfinał będzie miał formę koncertu plenerowego. Każdy z 10 półfinalistów wykona na scenie koncert trwający maksymalnie 20 minut. Wyniki zostaną ogłoszone godzinę po zakończeniu ostatniego koncertu.

 9. Nagrody.

Nagrodą główną dla zwycięskiego zespołu jest kwota 1500 złotych i statuetka.

Dla dwóch wyróżnionych zespołów będą nagrody rzeczowe. Wszyscy półfinaliści 3 września od godz. 11.00 mogą wziąć udział w warsztatach gitarowych prowadzonych przez Piotra Łukaszewskiego (Skawalker, IRA,obecnie Ptaky) i warsztatach perkusyjnych prowadzonych przez  Daniela Wernera (Ptaky).

 10.            Odpowiedzialność uczestnika konkursu.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowia i mienia wyrządzone podczas występów. Uczestnik konkursu swym występem nie może naruszać czyichś dóbr osobistych, treści nie mogą być obraźliwe i naruszać przyjętych norm społecznych.

 11.         Postanowienia końcowe.

Organizator nie zwraca kosztów podróży ani żadnych innych kosztów poniesionych przez uczestników biorących udział w konkursie. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia konkursu. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje organizator konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

 

SZOK&ROLL formularz zgloszeniowy

Dodaj komentarz