Niematerialne dziedzictwo kulturowe to wszystkie przekazane nam przez przodków nieuchwytne przejawy tego, co tworzy naszą grupową, narodową, etniczną bądź religijną tożsamość. Wzmacnia poczucie przynależności do społeczności lokalnej czy też narodowej, innymi słowy określa nasze miejsce w świecie.

Jako depozytariusze tego dziedzictwa, jesteśmy za nie odpowiedzialni; to od nas zależy, czy zostanie ono przekazane następnym pokoleniom. Naszym celem jest zapewnienie trwałości tego najważniejszego z tradycyjnych obrzędów regionu – „Wesela szamotulskiego”.

Zgłoszenie elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego na listę musi zawsze odbywać się przy jak najszerszym zaangażowaniu związanych z danym zjawiskiem społeczności (tzw. depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego) i za ich świadomą i dobrowolną zgodą. Dlatego Szamotulski Ośrodek Kultury zorganizował spotkanie środowisk ze Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi w Szamotułach, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szamotułach, Fundacji Kultury „Zamek Górków” w Szamotułach, Towarzystwa Kultury Ziemi Szamotulskiej”, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach i Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły”. Zapraszamy także na spotkanie wszystkie osoby w jakikolwiek sposób związane z krzewieniem szamotulskiej kultury i tradycji przodków.

Na 31 maja tego roku o godz. 17.00 w auli Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach zaplanowaliśmy konsultacje społeczne poświęcone wpisaniu „Wesela” na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Spotkanie ma otwartą formę dla wszystkich zainteresowanych.

Dodaj komentarz