16 kwietnia, Szamotulski Ośrodek Kultury


Dzieci ze szkół podstawowych Miasta i Gminy Szamotuły 16 kwietnia wierszowały poezję Doroty Gellner podczas turnieju „Wierszowanie Skrzatów”.
Jury w składzie: przewodniczący: Jan Janusz Tycner – Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu , Roma Cyprowska reprezentująca Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Szamotuły- członek, Aleksandra Słomińska – sekretarz, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

  • I nagroda – Marysia SOBAŃSKA z ZS Otorowo za wiersz pt. „Bosa osa”
  • dwie równorzędne II nagrody: Małgorzata MAĆKOWIAK SP Przyborowo i Antonina PIECHOTA – SP nr 3
  • trzy równorzędne III nagrody: Daria PANEK z SP 3 i Albert SOSNOWSKI i Oliwia WIECZOREK z SP Brodziszewo.

Wyróżnienia otrzymali: Kamil CHUDZIAŃSKI i Joanna AKACKA z SP Koźle i Julia BORZYCH z SP nr 3 i Julia RAMS z ZS Otorowo.
Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodycze , a laureaci nagrody książkowe.

Organizatorem był Szamotulski Ośrodek Kultury. Nagrody wręczał dyrektor Szamotulskiego Ośrodka kultury, Piotr Michalak.

Dodaj komentarz