Otwieramy nabór wolontariuszy
25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zachęcamy do udziału w wolontariacie WOŚP 2017! Celem zbiórki publicznej 15 stycznia 2017 jest zbieranie środków pieniężnych: „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”.

 

Zanim podejmiesz decyzję, zapoznaj się z REGULAMINEM WOLONTARIUSZA.

ANKIETA WOLONTARIUSZA wraz ze ZGODĄ na kwestowanie osoby niepełnoletniej jest dostępna w sekretariacie sztabu który mieści się w Szamotulskim Ośrodku Kultury w godz. 8.00-20.00.

Do rejestracji niezbędne będzie zdjęcie wzorowane na legitymacyjnym w formie elektronicznej nie mniejsze niż 800×600 pixeli, wyłącznie w formacie jpg. Istnieje możliwość wykonania zdjęcia w ośrodku.
Jeśli byłeś wolontariuszem w ciągu ostatnich trzech finałów, możemy skorzystać z ostatniego zdjęcia zapisanego w systemie – bazie WOŚP.

  • Na podstawie złożonej w siedzibie sztabu ankiety, Twoje zgłoszenie zostanie wygenerowane w systemie obsługi sztabu.
  • Po zatwierdzeniu w elektronicznym systemie zostanie wydrukowane.
  • Oświadczenie będzie wymagało ponownego podpisu.
  • Na tej podstawie wydany zostanie Twój identyfikator.

Druki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda rodzica/opiekuna na kwestowanie

Więcej szczegółów w wydarzeniu na fb: tutaj.

 

Dodaj komentarz