Uwaga Rodzice/Opiekunowie dzieci

uczestniczących w wycieczce do PARKU LINOWEGO CASCADER PARK w Kobylnicy w dniu 14 sierpnia 2013 r.

 

Aby skorzystać z atrakcji Cascader Park należy:

• zapoznać się z regulaminem i złożyć pisemną deklarację akceptacji jego warunków (oświadczenie) – podpisywane w dniu wyjazdu w biurze SzOK,

• spełniać kryteria wzrostu, wagi i wieku odpowiednie dla danej atrakcji,

• posiadać ważny bilet (bilety są organizowane przez SzOK),

• odbyć szkolenie instruktażowe dotyczące zasad asekuracji.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem parku:

 

W programie:

1. Trasa linowa MAKALU

Kryteria wstępu:

• minimalny zasięg rąk: 145 cm,

• minimalny wiek: 6 lat,

• maksymalna waga: 100 kg,

• dzieci pokonują trasę samodzielnie pod ścisłym nadzorem instruktora znajdującego się na ziemi pod trasą linową.

2. Trasa linowa TYROLKA

Kryteria wstępu:

• minimalny wiek: 7 lat,

• maksymalna waga: 120 kg.

3. Ognisko z kiełbaskami.

Dodaj komentarz