ZACZYTANA SZKOŁA

 

Rada Rodziców oraz Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 1 zapraszają dzieci i rodziców do udziału w imprezie ZACZYTANA SZKOŁA. Impreza jest otwarta dla wszystkich, nie jest dedykowana wyłącznie „Jedynce”. Zapisów na warsztaty, pokazy, prelekcje i spotkania można dokonywać w linkach dołączonych do programu. Liczba miejsc ograniczona.

Celem imprezy jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa oraz angażowanie lokalnej społeczności do działania w tym zakresie.

Cele szczegółowe:
– zainteresowanie dzieci i rodziców wartościową literaturą dziecięcą i młodzieżową,
– zachęcenie dzieci i rodziców do systematycznego czytania,
– wskazanie na korzyści płynące z obcowania z książką,
– przygotowanie dzieci do samodzielnego wyboru książek,
– zachęcenie dzieci do korzystania z usług biblioteki,
– zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki,
– wdrażanie dzieci do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek,
– zapoznanie dzieci i rodziców z etapami powstawania książki,
– zapoznanie dzieci z zawodem bibliotekarza, pisarza, dziennikarza,
– przedstawienie czytania jako wartościowego sposobu spędzania czasu,
– integrowanie środowiska poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę.

Termin: 18.03.2017 (sobota) godz. 10.00-14.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Staszica 1 w Szamotułach

Szczegółowy program imprezy wraz z linkami do zapisów: TUTAJ.

Dodaj komentarz