Listopad jest miesiącem zadumy, refleksji, skupienia i skłania do spotkań z poezją. Szamotulski Ośrodek Kultury już po raz dwunasty był organizatorem ZADUSZEK POETYCKICH – konkursu recytatorskiego dla młodzieży szkół średnich powiatu szamotulskiego. Utwory nieżyjących poetów zaprezentowała 15 listopada młodzież z Pniew, Wronek i grodu Halszki.

Komisja artystyczna w składzie: Andrzej Ciborski – Radio Poznań, Piotr Dehr – Centrum Kultury Zamek w Poznaniu po wysłuchaniu prezentacji konkursowych przyznała dwie równorzędne nagrody Juliannie Sroka-Kierończyk i Jakubowi Kasprowiakowi z Szamotuł oraz wyróżnienia Wiktorii Kokoszanek i Natalii Wielgosz z Pniew oraz Oldze Balcerek i Joannie Regdosz z Wronek.

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy podziękowali opiekunom za przygotowanie podopiecznych do konkursu i trafny dobór repertuaru. Laureatów nagrodzono pamiątkowymi dyplomami i upominkami książkowymi.

Dla młodzieży szamotulskiego powiatu Szamotulski Ośrodek Kultury przygotował koncert poezji śpiewanej Adama Dennisona zatytułowany Wędrówki w przestrzeń (nie)znaną. W repertuarze znalazły się m. in. teksty Staffa, Asnyka, Norwida i Miłosza.
Adam Dennison jest polonistą, historykiem literatury, poetą i kompozytorem. Współpracował z wieloma znakomitymi artystami. Jest inicjatorem i współorganizatorem wielu przedsięwzięć promujących poezję i muzykę. Był związany z toruńską grupą artystyczną Ultima Thule. W 2007 r. wystąpił na Inauguracji Roku Herbertowskiego w Toruniu, zagrał też koncert dla Rodziny Zbigniewa Herberta. Dennison komponuje muzykę do tekstów uznanych twórców literatury polskiej.

 

Patronat finansowy nad imprezą objęło Starostwo Powiatowe w Szamotułach, któremu serdecznie dziękujemy.

Dodaj komentarz