15 maja 2016 zespół zaprezentował się podczas Festynu Zielonoświątkowego zorganizowanego przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Dodaj komentarz