Finał WOŚP odbędzie się 10 stycznia 2016 roku. Celem zbiórki będzie Zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Chcesz nam pomóc w czasie Finału? Zgłoś się do sztabu w Szamotulskim Ośrodku Kultury.
Po zapoznaniu się z regulaminem, dostarcz wypełnioną ankietę lub wypełnij ją u nas.
Do ankiety dołącz elektroniczne zdjęcie w formacie .jpg nie mniejsze niż 800×600 pikseli. Przygotowując je wzoruj się na zdjęciu legitymacyjnym: twoja twarz musi być wyraźna, na pierwszym planie i łatwa do poznania. Będzie także możliwość wykonania zdjęcia w sztabie.
Wnioski osób niepełnoletnich wraz ze zgodą na kwestowanie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. Nabór kończy się 10 grudnia. Liczba wolontariuszy jest ograniczona.

Informacje dotyczące wolontariatu uzyskasz pod adresem: sylwia.firlet@szok.info.pl lub telefonicznie: 61 29 21 307.

 

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Wolontariusza

Ankieta wolontariusza

Zgoda na kwestowanie osoby niepełnoletniej

 

Wszystkie bieżące informacje o wolontariacie dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/events/1164110386936931/

Dodaj komentarz